Cấu tạo của thiết bị lọc khói

Cấu tạo của thiết bị lọc khói cao áp tĩnh điện dành cho hoạt động lọc khói bếp công nghiệp:

Thiết bị lọc khói cao áp tĩnh điện gồm có 3 phần chính:

  1. Vỏ thiết bị: có chức năng chứa phần lõi lọc (bộ lọc điện trường), phần điện cao áp và kết nối với hệ thống ống khói.
  2. Bộ điện cao áp: Tạo nguồn điện cao áp cấp vào bộ lọc điện trường
  3. Bộ lọc tĩnh điện: Nơi thu giữ khói đen của bếp công nghiệp.

Mô hình máy lọc khói và bộ lọc dạng ống hình trụ hoặc tấm bản cực răng lược (ảnh maylockhoi.com)

Add your comment

error: Content is protected !!