Lọc khói bụi nồi hơi

Khói bụi nồi hơi

Khói từ các nhà máy sử dụng nồi hơi đốt củi công nghiệp bao gồm các loại khí và bụi, tức là dòng khí thải chứa các hạt bụi và các loại khí như CO, CO2, SO2 … thoát ra khỏi lò đốt với nhiệt độ khá cao.

Tùy theo phương pháp đốt ( cấu trúc lò, nhiệt độ đốt) và nguyên liệu để đốt (gỗ, củi, trấu, than, dầu FO …) mà khói thải thoát ra sẽ có hàm lượng bụi và các loại khí CO, CO2, … khác nhau.

Khói bụi từ loại lò hơi đốt củi mang theo khá nhiều tro bụi gây ảnh hưởng rõ ràng đến môi trường ở diện rộng xung quanh, và thải ra khí CO là khí độc có hại cho sức khỏe con người và các loài động vật khác.

Lọc khói bụi nồi hơi

Để lọc khói bụi nồi hơi đốt củi, có hai vấn đề cần xử lý là lọc khói bụi và lọc khí.(đặc biệt là khí CO).

  • Phương pháp tối ưu để lọc khói bụi là sử dụng hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt để lọc. Hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt đầy đủ bao gồm các bộ phận làm giảm nhiệt khói, phần lọc bụi tĩnh điện ướt. Tùy theo thiết kế để sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt nằm ngang hay đứng (tháp lọc bụi tĩnh điện ướt).
  • Phương pháp tối ưu để lọc khí thải, lọc khí CO từ nồi hơi là sử dụng tháp hấp thụ có dung dịch hấp thụ. Ngoài ra, để kiểm soát lượng CO cũng cần phải điều chỉnh phương pháp và nguyên liệu đốt lò.

error: Content is protected !!