Thiết bị giảm nhiệt khói

 

Giảm nhiệt dòng khói/ khí thải có nhiệt độ cao từ nhà máy, xưởng sản xuất.

Thiết bị này dùng để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trước khi để khói/ khí đi vào thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện.


 

Mô tả

Sử dụng nguyên lý