Thiết bị xử lý mùi UV

 

Thiết bị UV được sử dụng chủ yếu để lọc mùi từ khói bếp công nghiệp.

  • Nguồn điện sử dụng: 220v
  • Chất liệu: Vỏ thép sơn tĩnh điện,
  • Kích thước: Tùy theo lưu lượng khói

Mô tả

Thiết bị xử lý mùi UV được sử dụng để lọc mùi từ khói bếp công nghiệp.

  • Nguồn điện sử dụng: 220v
  • Chất liệu: Vỏ thép sơn tĩnh điện,
  • Kích thước: Tùy theo lưu lượng khói

Đây là loại thiết bị hỗ trợ lọc mùi của khói bếp công nghiệp. Hiệu quả lọc mùi đạt từ 85% – 92% nếu kết hợp với lọc khói tĩnh điện.

Thiết bị lọc mùi FPUV phù hợp với những dự án cần lọc mùi từ bếp công nghiệp hoặc mùi nguồn gốc hữu cơ.

Thiết bị xử lý mùi UV