Tag: xử lý khói bụi

Khói thải công nghiệp

Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là khói thải công nghiệp. “Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, chủ yếu do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ được đưa vào không khí, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh …